جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با فلسفه
صفحات/ پوسته جدید واکنش گرا                            
     
جمعه 25 خرداد 1397
مطالب/ برگزاری گفتگوی تخصصی توسط قطب علمی آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد ایران (EBM) با همکاری مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی                            
      قطب علمی آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد ایران (EBM) با همکاری مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی برگزار میکند
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
مطالب/ نشست تخصصی" Planes of Being"                            
      مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی نشست تخصصی" Planes of Being"را برگزار می کند
يکشنبه 19 آذر 1396

 
  صفحه اصلی