برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

افیلیشن مرکز

وابستگی سازمانی (افلییشن) مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی:

Medical Philosophy and History Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
-----------------------------------------------------------------
مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران