برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مقالات مرکز سال 1394

رديف عنوان
1 Ki-67/MIB-1 as a Prognostic Marker in Cervical Cancer - a Systematic Review with Meta-Analysis
2 Complications and Carcinogenic Effects of Mustard Gas - a Systematic Review and Meta-Analysis in Iran
3 A Review on John Snow’s (1813-1858 CE) Contributions to the Epidemiology and Anesthesiology
4 Provision of Iron and Folic Acid Supplementations for Pregnant Women in Public and Private Sectors of Tabriz, Iran
5 Comparative study of intralesional steroid injection and cryotherapy in alopecia areata
6 Epidemiology of Oral Cancer in Iran : A Systematic Review
7 Phenolic Derivatives of Artemisia Spicigera C. Koch Growing in Iran
8 Crisis Management Aspects of Bam Catastrophic Earthquake: Review Article
9 Contribution of Tabriz Academia in Research Activities
10 Successful Treatment of Acute Lethal Dose of Acrylamide Poisoning)
11 Levamisole as an adjuvant to hepatitis B vaccination in patients with chronic kidney disease
12 Association of academic education and practical capabilities of radiology technologists
13 What is the relationship between family physicians’ job satisfaction associated and their educational performance?
14 Genomic analysis of Mycobacterium tuberculosis in respiratory positive-smear patients using PGRS-RFLP in northwest and west provinces of Iran
15 Molecular epidemiology of mycobacterium tuberculosis strains in the North-West and west
16 Relationship Between Psychiatric Distress and Criminal History
17 Vitamin D Receptor Gene Polymorphism and Vitamin D Plasma
18 The Study of Demographic and Background Variables Effects on Decayed, Missing and Filled Teeth and Gingivitis Indicators Among Primary School Male Students
19 Barriers and strategies for identifying and managing risk factors of cardiovascular diseases in levels of preventing, screening, and treating
20 A Proper Enteral Nutrition Support Improves Sequential Organ Failure Score and Decreases Length of Stay in Hospital in Burned Patients
21 Prevalence and Risk Factors of Gestational Diabetes in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis
22 comparative study of dermatoscopic and histopathologic results in
23 persistence of cardiovascular risk factors in patients with coronary artery diseases after percutaneous coronary intervention)
24 Emergence of whooping cough : notes from three early epidemics in persia
25 Ginger From Ancient Times to the new Outlook
26 داغ ننگ سازي و پزشكي شدن مسائل رواني:مطالعه برساخت گرايانه درباره مساله افسردگي در شهر تبريز
27 عفونت مجدد سل در شمال غرب و غرب ايران
28 اپيدميولوژي و الگوي مقاومت دارويي در بيماران اسمير مثبت ريوي استان آذربايجانشرقي
29 آموزش باليني مسموميت ها در دوره دكتري پزشكي عمومي : گامي در جهت ارتقاي سطح سلامت جامعه
30 چالش هاي حقوقي اخلاقي عدم درمان مناسب مسمومين
31 ارائه روشي نوين در اموزش ،ارزيابي و پي خوراند به دستياران كشيك در بخش هاي باليني