برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اعضای مرکز

ردیف نام و نام خانوادگی هیات علمی
تمام قت
(موسس)
هیات علمی
نیمه وقت
(موسس)
غیرهیات علمی
(موسس)
هیات علمی
تمام وقت
هیات علمی
نیمه وقت
غیرهیات علمی
تمام وقت
غیر هیئت علمی
نیمه وقت
سمت
(استاد، دانشیار و...)
1 دكتر محمد رضا رشیدی   *           دانشیار
2 دكتر محمدرضا سیاهی شادباد   *           دانشیار
3 دکتر حسین ناظمیه   *           دانشیار
4 دکتر عبدالحسن کاظمی   *           دانشیار
5 دکتر غفار شکوهی   *           دانشیار
6 دكتر عليرضا غفاري       *       استادیار
7 دکتر مجید خلیلی     *         PHD
8 دكتر لاله خدايي         *     استادیار
9 دكتر مهران سیف فرشد         *     استادیار
10 دكتر علي بناگذار محمدي         *     پزشک عمومی(محقق)
11 دكتر محمد نقوي بهزاد             * پزشک عمومی(محقق)
12 رضا پيري             * دانشجو(محقق)
13 دكتر صمد اسلام جمال گلزاري         *     استادیار
14 دكتر كاظم خدادوست             * PHD(محقق)
15 حسین ذلولی           *   کارشناسی ارشد(محقق)
16 محمدعلی محجل شجا             * پزشک عمومی(محقق)
17 کامیار قابیلی             * پزشک عمومی(محقق)