برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

شورای پژوهشی مرکز

سامانه_علم_سنجی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

لینک

بیهوشی

دکتر_صمد_اسلام_جمال_گلزای

2

لینک

جراحی_ارولوژی

دکتر_کمال_الدین_حسن_زاده

3

لینک

تاریخ پزشکی 

دکتر کاظم خدادوست

4

لینک

تاریخ علم و تکنولوژی

دکترمجید خلیلی

5

لینک

اپیدمیولوژی

دکتر سعید دستگیری

6

 

تاریخ اسلام 

دکتر حجت زرین زاد

7

لینک

فارماسيو تيکس

دکتر محمد رضا سیاهی

8

 

فلسفه غرب

دکترمحمود صوفیانی

9

لینک

داخلی

دکتر علیرضا غفاری

10

لینک

اخلاق_زیست_پزشکی

دکترعبدالحسن کاظمی

11