چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با فلسفه
مطالب/ نشست تخصصی مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی                            
      مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی نشست تخصصی " اصالت بدن از منظر فلسفه نیچه" را برگزار می کند.
يکشنبه 24 دي 1396

 
  صفحه اصلی