جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  اعضای مرکز
ردیف نام و نام خانوادگی هیات علمی
تمام قت
(موسس)
هیات علمی
نیمه وقت
(موسس)
هیات علمی
پژوهشی
هیات علمی
تمام وقت
هیات علمی
نیمه وقت
غیرهیات علمی
تمام وقت
غیر هیئت علمی
نیمه وقت
سمت
(استاد، دانشیار و...)
1 دكتر محمد رضا رشیدی   *           دانشیار
2 دكتر محمدرضا سیاهی شادباد   *           دانشیار
3 دکتر حسین ناظمیه   *           دانشیار
4 دکتر عبدالحسن کاظمی   *           دانشیار
5 دکتر غفار شکوهی   *           دانشیار
6 دكتر عليرضا غفاري       *       استادیار
7 دكتر صمد اسلام جمال گلزاري         *     استادیار
8 دكتر لاله خدايي         *     استادیار
9 دكتر محمد علي تربتي         *     استادیار
10 دكتر علي بناگذار محمدي         *     پزشک عمومی(محقق)
11 دكتر محمد نقوي بهزاد             * پزشک عمومی(محقق)
12 رضا پيري             * دانشجو(محقق)
13 فرید کارکن             * دانشجو(محقق)
14 دكتر كاظم خدادوست             * PHD(محقق)
15 حسین ذلولی           *   کارشناسی ارشد(محقق)
16 محمدعلی محجل شجا             * پزشک عمومی(محقق)
17 کامیار قابیلی             * پزشک عمومی(محقق)