جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  گروه حكمت و فلسفه

رئيس گروه حكمت و فلسفه
دكتر كمال الدين حسن زاده

 

برنامه هاي  گروه حكمت و انديشه مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي  

- برگزاری کنگره داخلي و  بین المللی .
- تألیف و انتشار کتب
- برگزاری کارگاه تخصصی 
- برگزاری سمپوزیوم
- برگزاری سمينار

-همکاري با  گروه اخلاق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو و
- انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز معتبر علمی و پژوهشی

- تصویب و اجرای طرحهاي پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با  حكمت و انديشه