دوشنبه 30 بهمن 1396 - 03 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 آگهی های دستی
 
 
امروز : 199
ديروز : 89
ماه : 4502
 
  پاورهای دوره مقدماتی طب سنتی

power point های مربوط به جلسات دوره آموزشی مقدماتی طب سنتی
لطفا جهت دانلود کلیک نمایید.

دکتر کاظمی - جلسات 1و2 مورخ 6/7/91

دکتر خدایی فر - جلسات 1و2 مورخ 6/7/91

دکتر خلیلی - جلسات 3و4 مورخ 13/7/91

دکتر فضل جو- جلسات 3و4 مورخ 13/7/91

دکتر خدایی - جلسات 3و4 مورخ 13/7/91 :
پوست

سیستم اعصاب

دستگاه تنفسی

دکتر خدایی فر - جلسات5 و 6-مورخ 20/7/91

دکتر محمدی - جلسات 5 و 6- مورخ 20/7/91

دکتر فضل جو - جلسات 5و 6- مورخ 20/7/91

دکتر محمدی - جلسات 7و8 -مورخ 27/7/91

دکتر حسینی- جلسات7و8 - مورخ27/7/91

دکتر فضل جو - جلسات7و8-مورخ27/7/91

دکتر محمدی - جلسه9 و 11 -مورخ4/8/91 و 11/8/91

دکتر خدادوست - جلسه10 - مورخ4/8/91

دکتر فضل جو - جلسات 9و10 - مورخ 4/8/91 :

ارکان( عناصر یا ذرات بنیادی)

آشنایی با علایم انواع مزاج عارضی و سوءمزاج


دکتر فضل جو - جلسات 11و12- مورخ 11/8/91

دکتر خدایی - جلسات 12- مورخ 11/8/91 :

طب سنتی - قلب

طب سنتی - گوارش

طب سنتی - دستگاه ادراری

دکتر محمدی- جلسه 11 - مورخ 11/8/91

دکتر فضل جو - جلسات13و14-مورخ18/8/91


دکتر خدایی فر - جلسات13و14-مورخ 18/8/91

دکتر فضل جو - جلسات15و16- مورخ 25/8/91

دکتر خدایی فر - جلسات 15و16- مورخ25/8/91