پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
جستجو :
  برچسب شده با مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي
صفحات/ برنامه استراتژیک مرکز                            
     
دوشنبه 23 مرداد 1396
مطالب/ برگزيده شدن هفت نفر از دانشجويان در مرحله انفرادي حيطه فلسفه پزشكي المپياد                            
      در آزمون انفرادي نهمين دوره المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشور، هفت نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حيطه فلسفه پزشكي از منطقه آمايشي 2 به مرحله بعدي راه يافتند. ضمن تقدير از اين عزيزان آرزوي موفقيت در مراحل بعدي خواستاريم.
چهارشنبه 24 خرداد 1396
صفحات/ کتاب های مرکز                            
     
چهارشنبه 14 مرداد 1394

 
  صفحه اصلی