چهارشنبه 2 اسفند 1396 - 05 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 آرشیواخبار مرکز
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برگزاري ميزگرد

مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي در نظر دارد ميزگرد تخصصي برگزار كند.
سه شنبه 8 بهمن 1392

ميزگرد تخصصي با موضوع كاربرد فلسفه در آموزش بيمار و پزشك با رويكرد بيمار محور در اين مركز برگزار شد.

ميزگرد تخصصي با موضوع كاربرد فلسفه در آموزش بيمار و پزشك با رويكرد بيمار محور در اين مركز با ارائه دكتر برادران برگزار شد.
پنجشنبه 3 بهمن 1392

برگزاري شوراي پژوهشي مركز

شوراي پژوهشي مركز در مورخه 03/11/1392 در مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي برگزار گرديد.
پنجشنبه 3 بهمن 1392

برگزاري ميزگرد كاربرد فلسفه در آموزش بيمار و پزشك با رويكرد بيمار محور

ميزگرد تخصصي با موضوع كاربرد فلسفه در آموزش بيمار و پزشك با رويكرد بيمار محور در اين مركز برگزار خواهد شد.
شنبه 28 دي 1392

ميزگرد فلسفه بدن در مركز برگزار شد.

ميزگرد فلسفه بدن برگزار گرديد.
شنبه 28 دي 1392

برگزاري ميزگرد تخصصي

مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي در نظر دارد ميزگرد تخصصي با موضوع: فلسفه بدن برگزار كند.
يکشنبه 22 دي 1392

ميزگرد تخصصي(علم پيچيدگي) در مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی برگزار شد.

ميزگرد تخصصي علم پيچيدگي با ارائه دكتر برادران برگزار گرديد.
يکشنبه 22 دي 1392

میزگرد تخصصی با موضوع : علم پیچیدگی

مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی میزگرد تخصصی با موضوع ( علم پیچیدگی ) بر گزار می کند.......
دوشنبه 16 دي 1392

فراخوان

مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي از اساتيد، دانشجويان، همكاران و ... در حوزه پزشكي و غير پزشكي را براي همكاري دعوت به عمل مي آورد.
چهارشنبه 13 آذر 1392

تشکیل جلسه شورای پژوهشی مرکز

شورای پژوهشی مرکز در مورخه 07/09/1392 ساعت 9 صبح تشکیل جلسه داد.
چهارشنبه 13 آذر 1392
 
  صفحه اصلی